Data Solutions

Breng vraag en aanbod bij elkaar

Het landschap van e-business wordt in rap tempo complexer. Het is een uitdaging om partners, data en bedrijfsprocessen inzichtelijk op elkaar aan te sluiten. 

Alleen door slim en transparant met de verzamelde data om te gaan kun je deze effectief gaan inzetten.

Slimme data-processen
De waarheid zit in duurzame data-verzameling

Meer en meer IT systemen communiceren met elkaar, cloud oplossingen worden gekoppeld met on-premise systemen en afdelingen werken steeds nauwer met elkaar samen.

Hiervoor is een SVOT, Single Version of the Truth, nodig om real-time en relevante data te ontsluiten. De juiste informatie op het gewenste moment geeft jou en je medewerkers het inzicht om beslissingen te nemen en continu te blijven optimaliseren. 

Strategisch succes kan alleen behaald worden door data gedreven sturing op marktpenetratie, marktontwikkeling, assortiment-ontwikkeling en -diversificatie.

Quint Di Mac Front
Data Driven Value Creation
Gebruik data in jouw voordeel

Binnen de Quint Data Solutions vallen de volgende onderdelen:

  • Predictive business intelligence
  • Drag & drop data-integratie
  • Instelbare regels voor proces-automatisering
  • Verzamelen, verrijken en transformatie van data
  • Normalisatie van data
  • Rapportage dashboards
  • Webservice en API management