Dare to change

Changemanagement voor een duurzame e-business

Bij het bepalen van een toekomstbestendig beleid voor je bedrijf komt heel wat kijken.

Wij helpen jou bij het maken en implementeren van de benodigde keuzes op organisatorisch, operationeel, logistiek en bovenal IT gebied.

Duurzame e-business
Een gezonde toekomst begint met durven veranderen

Veel bedrijven die de stap willen maken naar bijvoorbeeld een full-service of seamless-channel bedrijf lopen tegen de belemmeringen van de bestaande en verouderde IT-architectuur aan. In de loop van de jaren, soms zelfs decennia, is een onsamenhangende brei van software en processen ontstaan. Bedrijfsbeleid wordt dan ook vaak gedomineerd door deze ouderwetse IT. 

Om de vicieuze cirkel te doorbreken zul je jouw bedrijfsprocessen en IT-architectuur moeten veranderen. Bij verandering horen keuzes. Wij helpen jou bij het maken van de beste keuzes op het gebied van IT-architectuur. Dat geeft jou de ruimte om het vizier van je bedrijf en je medewerkers naar de toekomst te richten.

Change management
Stap voor stap vooruit

Wij wijzen een change manager toe die het volledige change traject coördineert en samen met jou en je collega's vormgeeft. 

Om ervoor te zorgen dat de geplande transitie efficiënt verloopt, werken we met de Scrum Agile methode. We delen de verschillende projectfases op in producten en sub-producten. Deze worden in sprints van meestal 2 weken geïmplementeerd.

Focus op deliverables is cruciaal bij implementatie van veranderingen. Scrum Agile maakt deze focus mogelijk zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Bovendien kunnen je eigen medewerkers en externe partners efficiënt en effectief mee ingepland worden.

Gefaseerde project aanpak
Wij werken in 3 fasen

define

Define & roadmap

We maken een scope van het project, de aanpak en het projectteam. We definiëren de doelstellingen en beschrijven de huidige en gewenste situatie waarbij we ingaan op functionele en technische processen binnen je organisatie. 

We stellen samen een implementatie-roadmap op, die in de opvolgende twee fases wordt geïmplementeerd.

implementation

Planning & implementatie

Er wordt een gedetailleerd functioneel, technisch en operationeel ontwerp gemaakt. We implementeren de afgesproken set-up. Dit doen we met bestaande en op maat gemaakte service-modules van Quint. 

Uiteraard helpen we ook bij begeleiding van het koppelen van externe applicaties. Goed overleg met jou en je collega's is hierbij belangrijk. Als alles naar wens is, schakelen we over naar de opleverfase. 

operation

Oplevering & operatie

We testen samen de acceptatie set-up. Als alles goed getest is gaan de Quint service-modules live. Uiteraard wordt je hierbij ondersteund door ons team. 

We blijven de processen en systemen analyseren en optimaliseren om ervoor te zorgen dat je altijd met de nieuwste updates werkt. Door de Scrum Agile methode worden de fases herhaald indien nodig, zodat je stap voor stap processen kunt vernieuwen.

But wait... there's more!

Vaak is het ook nodig om conceptuele en innoverende vernieuwingen te introduceren gedurende het change-traject. Kijk bij dare to create en dare to innovate om te zien op welke manier wij je hierbij kunnen helpen.